O co nam chodzi?

O co nam chodzi?

Niniejsza strona powstała w celu swobodnej i twórczej wymiany myśli i uwag na temat sytuacji i potrzebnych reform wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Przyświeca nam wola poszanowania całego dotychczasowego dorobku i myśli prawniczej jak i potrzeba dalszego kształtowania takiego modelu i struktur orzekania, w których najpełniej realizowałby się postulat niezależnego i niezawisłego sądownictwa, wolnego od patologii i nieprawidłowości. Wierzymy, że przysięga, którą składaliśmy w dniu powołania na urząd Sędziego, jest w dniu dzisiejszym dla nas wszystkich wezwaniem do tego aby jeszcze bardziej włączyć się w dyskurs na temat problemów polskiego sądownictwa. W dobie wszechobecnej mowy nienawiści, pomówień i przekłamań, chcemy tworzyć dobry przykład dyskusji merytorycznej i toczącej się w pełnym poszanowaniu dla prawa swobody wypowiedzi i godności każdego czlowieka. Mamy wolę aby służyć jak najlepiej naszemu narodowi polskiemu, który potrzebuje sprawnych i sprawiedliwych sądów, w których każdy będzie czuł się równy wobec prawa i w którym orzekać będą osoby w pełni realizujące zasadę apolityczności sędziowskiej. Tylko takie sądy i tacy sędziowie mogą budować autorytet wymiaru sprawiedliwości, którego dzisiaj wszyscy bardzo potrzebujemy. Chcemy bowiem powiedzieć, że dumni jesteśmy z tego, iż jesteśmy Sędziami Rzeczypospolitej Polskiej i przynależymy do grona osób, które w zdecydowanej większości są osobami ciężko i uczciwie pracującymi, które muszą każdego dnia mierzyć się z wieloma problemami ludzkimi i podejmować trudne i niewdzięczne decyzję. Państwo Sędziowie nie wolno nam tracić odwagi, aby przeciwstawiać się opiniom z zewnątrz, będziemy silni tylko wówczas gdy sami tworzyć będziemy silne i niezależne struktury. Pamiętajmy, że wyroki wydajemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej