uchwała w sprawie zapowiedzi bezprawnej ingerencji w działania Trybunału Konstytucyjnego

                                                                                             Uchwała

                                                               Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”

                                                             w sprawie zapowiedzi bezprawnej ingerencji w działania

                                                                              Trybunału Konstytucyjnego

                                                                       nr 9/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża zdecydowany protest przeciwko wypowiedzi Posła na Sejm RP Roberta Biedronia, który w dniu 21 grudnia 2023 r. w Radiu Zet nazywał Trybunał Konstytucyjny „quasi TK” i stwierdził, że „Myślę, że po świętach się dowie pani Przyłębska, jaki los czeka Trybunał Konstytucyjny”, a także w sposób niedwuznaczny zasugerował, iż planowana jest ingerencja w skład Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowczo podkreślamy, że zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani na 9-letnią kadencję. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być złożony z urzędu w inny sposób niż na skutek prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego nakazującego złożenie go z urzędu (zob. art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1422). Jakiekolwiek próby „odwoływania” sędziów  TK w innym trybie, w tym za pomocą uchwał Sejmu, będą stanowiły rażące i oczywiste naruszenie Konstytucji.

Wskazujemy, że Pan Poseł Robert Biedroń rozpowszechniał ogólnikowe i niezgodne z rzeczywistością twierdzenia, że w TK zasiadają sędziowie „nielegalnie wybrani”. Zwracamy uwagę, że niedopuszczalne jest używanie pod adresem konstytucyjnego organu państwa określeń takich, jak użyte przez Posła Roberta Biedronia. W naszej ocenie słowa „jaki los czeka Trybunał Konstytucyjny” mogą sugerować społeczeństwu wolę podjęcia bezprawnych działań  wobec Prezesa i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnego potępienia wymaga używanie takich słów przez parlamentarzystę. Przypominamy, że zgodnie z art. 128 § 1 k.k. kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Zwracamy się do Marszałków Sejmu i Senatu oraz  Prezesa Rady Ministrów z apelem o niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Zwracamy się do Pana Prezydenta RP z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną próbie bezprawnego wpływania na działalność Trybunału Konstytucyjnego.