Uchwała Nr 16/2024 W sprawie odwołania z delegacji Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa

UCHWAŁA Nr 16/24

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP” w Krakowie

W sprawie odwołania z delegacji Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 4 kwietnia 2024r.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie stanowczo protestuje przeciwko decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pani Sędzi Dagmary Pawełczyk – Woickiej – Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym i zgodnie z art. 186 ust.1 Konstytucji do jej zadań należy stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jej rolą jest ochrona sądów i sędziów przed niepożądanymi naciskami m.in.  ze strony władzy wykonawczej, której reprezentantem jest Minister Sprawiedliwości. Na czele Krajowej Rady Sądownictwa stoi obecnie Pani Sędzia Dagmara Pawełczyk – Woicka. 

Podstawą demokratycznego państwa prawa jest wzajemny szacunek  jego organów, przy czym szczególne uznanie należy się organom konstytucyjnym. Wyraża się on między innymi w tym, że do osób w nich zasiadających odnosimy się i zachowujemy z godnością. Jest rzeczą naturalną, że różne organy mogą mieć odmienne punkty widzenia co do stanowionego prawa i podejmowanych decyzji. Jednakże szacunek wymaga, aby nie podejmowano w stosunku do osób tworzących organ konstytucyjny żadnych działań, które mogłyby je zdyskredytować lub utrudniać pełnienie przez nich swoich funkcji.  Niestety – decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Pani Przewodniczącej Dagmary Pawełczyk – Woickiej z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie ma na celu tylko i wyłącznie zdyskredytowanie Pani Przewodniczącej.

Pani Przewodnicząca – ze średnią ocen podczas studiów prawniczych: bardzo dobrą – pracę w sądownictwie rozpoczęła w 1995 roku jako aplikant sądowy etatowy. W 1997 roku została asesorem sądowym, a od 2000 roku jest sędzią. Wyróżnia ją wysoki poziom merytoryczny, znakomite doświadczenie zawodowe (orzekała zarówno w sprawach rodzinnych, jak i cywilnych). Od listopada 2020 roku jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. Delegację do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie otrzymała w 2023 roku. Nie ulega zatem wątpliwości, że Pani Przewodnicząca była w pełni przygotowana do pracy w Sądzie Apelacyjnym, a orzekanie w sądzie warszawskim  związane jest z pełnioną funkcją Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jej sprawowanie – co naturalne i oczywiste – wymaga obecności w siedzibie Rady.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie z zażenowaniem przyjmuje ww informację Ministra Sprawiedliwości, która pomija szereg faktów na temat pracy Pani Przewodniczącej, a w szczególności to, że posiada ona aż 23. letni staż pracy na stanowisku sędziego.

Z przykrością stwierdzamy, że decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Pani Przewodniczącej z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie ma tylko i wyłącznie charakter szykany za nienaganną służbę na rzecz niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz jest znamieniem braku szacunku Ministra Sprawiedliwości dla konstytucyjnych organów państwa. Decyzja ta nie ma nic wspólnego z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

               Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów RP w Krakowie