UCHWAŁA

Nr 9/24

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP” w Krakowie

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie w związku z informacjami prasowymi z dnia 31 stycznia 2024 roku o wystosowaniu przez grupę sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie apelu do Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne odwołanie Pana Sędziego Piotra Maziarza z funkcji Przewodniczącego tego Wydziału,

stanowczo sprzeciwia się

praktykom formułowania przez sędziów publicznych, niezasadnych oskarżeń skierowanych wobec osób sprawujących funkcje w sądownictwie.

Zawarte w apelu oskarżenia pod adresem Pana Sędziego Piotra Maziarza nie zostały sprawdzone, ani zweryfikowane z faktami oraz danymi. Ponadto postawione zostały bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia się zarówno przez Pana Sędziego, jak i kierownictwo Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak wynika bowiem z oświadczenia Prezesów i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie, zamieszczonego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie, apel nie został przedstawiony ani Przewodniczącemu I Wydziału Cywilnego, ani Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, czy też Wiceprezesom tego Sądu.

Zrzeszenie odczytuje pojawiającą się coraz częściej tego typu praktykę bezzasadnych apeli różnych grup sędziów jako wpisującą się w działania Ministerstwa Sprawiedliwości, zmierzające do wymiany kadry kierowniczej sądów bez względu na przesłanki merytoryczne.

Wzywamy całe środowisko sędziowskie do zachowania wstrzemięźliwości w kierowaniu jakichkolwiek personalnych zarzutów, ponieważ nie budują one w żaden sposób autorytetu sędziów w oczach obywateli, w tym przede wszystkim autorytetu osób, które je formułują, a także wprost szkodzą powadze urzędu sędziowskiego.

Przypominamy, że zgodnie z  zgodnie z § 1 i 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne obowiązki oraz ograniczenia osobiste, a sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.