Uchwała w sprawie bezprawnego odwołania Sędziego Sądu Najwyższego Prof. Tomasza Demendeckiego z Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”

w sprawie bezprawnego odwołania Sędziego Sądu Najwyższego Prof. Tomasza Demendeckiego z Polskiej Komisji Akredytacyjnej

nr 1/2024 z dnia 28 grudnia 2023r.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podjętej przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki bez żadnego uzasadnienia decyzji o odwołaniu Sędziego Sadu Najwyższego Pana Prof. Tomasza Demendeckiego – z funkcji członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

 

Wskazujemy, że zgodnie z art. 251 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2023 r. poz. 742; dalej: pr. sz.w.) członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołuje minister, przy czym kadencja PKA trwa 4 lata (art. 252 ust. 1 pr. sz.w.). Artykuł 252 ust. 2 p.sz.w. wskazuje wyczerpująco podstawy wygaśnięcia mandatu członka PKA, a tę okoliczność stwierdza Przewodniczący PKA. Wbrew wypowiedziom Pana Ministra Dariusza Wieczorka ustawa nie przyznaje Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Nauki kompetencji do odwołania członka PKA ani swoistej weryfikacji decyzji o jego powołaniu.  Dlatego zmiany w składzie osobowym PKA należy ocenić jako podjęte bez podstawy prawnej. Ponadto zwracamy uwagę, że decyzja o odwołaniu Pana Sędziego Prof. Tomasza Demendeckiego jest nie tylko bezprawna, ale także całkowicie arbitralna, gdyż nie zawiera żadnego uzasadnienia.

 

Podkreślamy, że taki sposób odwołania Pana Prof. Tomasza Demendeckiego godzi w jego dobre imię i godność jako Sędziego Sądu Najwyższego oraz wybitnego prawnika, powszechnie szanowanego naukowca i wykładowcy akademickiego.

Ogólnopolskie Zrzeszenie „Sędziowie RP”  w Krakowie