Uchwała w Sprawie Bezprawnie Odwołanych Prokuratorów

Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w sprawie bezprawnego odwołania członków Krajowej Rady Prokuratury nr 8/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej w dniu 15 grudnia 2023 r. przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego decyzji o odwołaniu członków Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Podkreślamy, że zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360) kadencja Krajowej Rady Prokuratury trwa cztery lata. Ustawodawca nie przewidział możliwości odwołania jej członków, powołanych przez Prokuratora Generalnego, przed upływem kadencji. Podstawy do odwołania i to w precyzyjnie określonych wypadkach, przewidziano wyłącznie w odniesieniu do członków KRP pochodzących z wyboru (art. 42 § 6 Prawa o prokuraturze). Z samej istoty kadencyjności wynika, że odwołanie członków Krajowej Rady Prokuratorów przed jej upływem może nastąpić tylko z przyczyn wskazanych w ustawie. Skoro ustawodawca nie przyznał Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do odwołania powołanych przezeń członków Rady i nie określił przesłanek takiej decyzji, to należy stwierdzić, że nie ma on kompetencji do ich podjęcia.

Stwierdzamy zatem, że arbitralne decyzje Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o odwołaniu członków Krajowej Rady Prokuratorów nie miały podstawy prawnej. Tym samym solidaryzujemy się ze stanowiskiem Państwa Prokuratorów Czesława Kłaka, Grzegorza Ocieczka, Beaty Sobieraj – Skonecznej, Michała Ostrowskiego i Adama Zbieranka, którzy podnieśli, że decyzje Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o ich odwołaniu ze składu Krajowej Rady Prokuratorów nie wywołały skutków prawnych. Wskazujemy, że działania Ministra Sprawiedliwości mogą przyczynić się do wywołania chaosu prawnego i utrudnić wykonywania zadań ustawowych przez ten organ.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie „Sędziowie RP”

z siedzibą w Krakowie