Stanowisko W Sprawie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Stanowisko Zrzeszenia w sprawie apelu z 15 grudnia 2023 r. grupy sędziów wzywającego do rezygnacji Pana Zygmunta Drożdżejkę Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie z dezaprobatą odnosi się do treści apelu części sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2023 r., wzywającego Prezesa tego Sądu, SSA Zygmunta Drożdżejkę, do rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Należy podkreślić, że Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko objął swoje stanowisko kilka miesięcy temu, po zakończeniu kadencji jego poprzednika i z zachowaniem wszelkich przepisów proceduralnych.

Atak na jego osobę, a w szczególności styl, w jakim go dokonano, odbieramy jako nielicujący z powagą urzędu sędziowskiego i stawiający w negatywnym świetle sygnatariuszy apelu. Pismo zawiera szereg niepotwierdzonych żadnymi faktami zarzutów i niepochlebnych ocen odnośnie do kompetencji Prezesa. Zdziwienie w szczególności budzi fakt, iż podważanie kompetencji Pana sędziego następuje dopiero po zmianie na stanowisku Ministra Sprawiedliwości, chociaż stan braku kompetencji, w ocenie sygnatariuszy, istniał już w chwili powołania go na stanowisko Prezesa. Oczywistym jest zatem, że sygnatariusze pisma kierują się zwykłym koniunkturalizmem, wynikającym ze zmiany sytuacji politycznej, zaś wszelkie podnoszone rzekome zarzuty mają nieudolnie maskować ten stan rzeczy. Sama treść apelu i okoliczność, że niezwłocznie po jego wystosowaniu ukazał się w mediach, wskazuje jednoznacznie, iż powstał on nie z troski o dobro wymiaru sprawiedliwości, lecz dlatego, że jego autorzy liczą wyłącznie na korzystne dla nich samych zmiany kadrowe, czemu w tak bezprecedensowy sposób dali wyraz.

Wzywamy całe środowisko sędziowskie do zachowania wstrzemięźliwości w kierowaniu jakichkolwiek personalnych zarzutów, ponieważ nie budują one w żaden sposób autorytetu sędziów w oczach obywateli, w tym przede wszystkim autorytetu osób, które je formułują, a także wprost szkodzą powadze urzędu sędziowskiego.