Uchwała w przedmiocie naruszania niezawisłości sędziów przez Ministra Sprawiedliwości

Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP”
w przedmiocie naruszania niezawisłości sędziów przez Ministra Sprawiedliwości Nr 7/2023r. z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziowie RP w Krakowie, wyraża zdumienie i niepokój spowodowany tezami zawartymi  w piśmie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 13 grudnia 2023 r., skierowanym do sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej, działających przy sądach apelacyjnych i okręgowych. Zawarte w nim oczekiwania pod adresem linii orzeczniczej sędziów, mające przymiot nacisków na niezawisłość sędziowską, przypominają mroczne czasy PRL, w których instrukcje jak sędzia ma pracować, wychodziły ze strony ówczesnej władzy, w tym ministerstwa sprawiedliwości. Sędziowie respektują Konstytucję i ustawy ale i wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który jest jedynym organem powołany do kontroli zgodności ustaw z Konstytucją a jego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Przypominamy, że w wyroku  z dnia 25 marca 2019 r. K 12/18 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „ Sędziowie RP” w Krakowie