LIST OTWARTY DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziowie RP                                                                                       Kraków 13 grudnia 2023 roku

w Krakowie

                                                                                                                                         Szanowny Pan

                                                                                                                                          Profesor Adam Bodnar

                                                                                                                                          Minister Sprawiedliwości

 

                                                                                                     List Otwarty

 

            Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziowie RP z siedzibą w Krakowie stanowczo sprzeciwia się apelom tej części środowiska sędziowskiego, która wzywa Pana do podjęcia działań sprzecznych z przepisami prawa i interesem wymiaru sprawiedliwości.  Będąc Rzecznikiem Praw Obywatelskich stał Pan na straży porządku prawnego, dbając o to aby każdy organ państwa działał w granicach prawa i bez szkody dla obywatela. Wierzymy, że obejmując stanowisko Ministra Sprawiedliwości będzie nadal Pan wierny tym ideałom. Zawarte w liście otwartym Stowarzyszenia Themis z 13 grudnia 2023 r. tezy, oparte są na półprawdach i manipulacjach i mają na celu zafałszowanie rzeczywistego obrazu polskiego sądownictwa. Stanowczo sprzeciwiamy się nim, jak również postulowanym rozwiązaniom, które jak choćby wynika z ich uzasadnienia,  nie wynikają z troski o stan polskiego sądownictwa ale są przejawem zwykłego rewanżyzmu i odwetu.   Zwracamy uwagę, że stowarzyszenie to zupełnie pomija kwestie, przyjętych zgodnie z prawem rozwiązań proceduralnych, gwarantujących stabilność zarówno  funkcjonowania sądów jak i organów nimi kierujących. Nie wskazuje też żadnych merytorycznych przyczyn takich działań, oprócz ogólnikowych stwierdzeń, które są tylko i wyłącznie podyktowane chęcią szybkiego przejęcia władzy. Zwracamy uwagę, że takie właśnie postępowanie zupełnie depcze niezawisłość i niezależność sądów i sędziów. Tym samym to właśnie ten apel, jest apelem niewielkiej grupy sędziów, które dla osobistej korzyści chcą podeptać wszelkie demokratyczne instytucje i procedury.  

                                                 Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia „Sędziowie RP” w Krakowie