Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”

Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” Nr 6/2023r. z dnia 17 listopada 2023 r.

          Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”, w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planach podjęcia uchwał sejmowych, które mają podważyć status części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa, kategorycznie sprzeciwia się takim bezprawnym praktykom, które doprowadzą do całkowitej anarchii w sądownictwie, a tym samym w Rzeczypospolitej Polskiej.

          Przypominamy, że w katalogu źródeł prawa powszechnego w Polsce wymienionych w art. 87 ust. 1  Konstytucji RP brak jest uchwał sejmowych. Nadto sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – zgodnie z art. 195 Konstytucji RP – podlegają tylko Konstytucji.

         Zatem próba obejścia tych przepisów i wyłączenie z systemu prawnego demokratycznych organów doprowadzi do rzeczywistego kryzysu konstytucyjnego na skalę do tej pory w Rzeczypospolitej nieznaną. Apelujemy do posłów RP, którzy ślubują rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, aby nie ulegali naciskom i przez swoje pochopne decyzje nie doprowadzili do faktycznego upadku demokracji w Polsce.

         Wyrażamy także stanowczy sprzeciw wobec projektów nowelizacji ustaw sądowych przygotowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” dotyczących uznania za nieważne z mocy prawa powołań sędziowskich oraz uznania za nieistniejące stosunków służbowych sędziów, jako rażąco sprzecznych z Konstytucją RP.

                                                        Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”  w Krakowie