Apel Zrzeszenia „Sędziowie RP”

Szanowni Państwo Sędziowie!  Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

               Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do dołączenia do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”.

               Jesteśmy sędziami, którzy w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości postanowili powołać Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”. Naszym celem jest reprezentowanie środowiska sędziowskiego, przedstawianie w przestrzeni publicznej postulatów dotyczących szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa w Polsce, a także zapewnienie przedstawicielom naszego zawodu miejsca nieskrępowanej wymiany poglądów.

               Kluczowymi wartościami, którymi kierujemy się w służbie sędziowskiej i których chcemy bronić, są niezawisłość, sprawiedliwość, apolityczność oraz wzajemny szacunek i wsparcie. Chcemy reprezentować, a w razie potrzeby – także bronić sędziów wszystkich sądów oraz instancji, którzy swoją ciężką pracą służą obywatelom i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości.

               Jako sędziowie doskonale znający realia sądownictwa, mamy  świadomość, że reforma wymiaru sprawiedliwości wymaga kontynuowania. Chcemy aktywnie włączyć się w prace legislacyjne i przedstawić w imieniu sędziów propozycje koniecznych zmian, które pozwolą na lepszą ochronę praw stron do rozpoznania spraw w rozsądnym terminie i poprawią komfort naszej pracy, a przede wszystkim będą służyć obywatelom.

               W ostatnim czasie pojawia się jednak w przestrzeni publicznej, lansowany przez niektórych przedstawicieli sędziów oraz inne osoby publiczne, postulat uznania za nieważne uchwał Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatur na stanowiska sędziowskie lub asesorskie oraz pozbawiania urzędu sędziego bądź asesora sądowego osób powołanych na te stanowiska przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Stanowczo sprzeciwiamy się tym postulatom. Podkreślamy, że wszelkie koncepcje reformy wymiaru sprawiedliwości muszą odbywać się z poszanowaniem konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów. Stanowczo przeciwstawiamy się projektom, które doprowadzą do zapaści kadrowej sądownictwa i spowodują trudny do odwrócenia chaos prawny, co wyrządzi szkodę stronom postępowań sądowych.

                Jesteśmy gotowi bronić sędziów przed atakami i represjami, a także reprezentować nasze środowisko w innych, ważnych dla wymiaru sprawiedliwości sprawach.

                Aby udało się nam osiągnąć te cele, musimy działać razem! Im będzie nas więcej, tym większa szansa na to, że nasz głos będzie słyszalny w opinii publicznej. Wspólnie możemy nie tylko zatrzymać szkodliwe i destabilizujące pomysły na „naprawę” sądownictwa, ale doprowadzić do poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

                Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do wstąpienia do naszego Zrzeszenia. Bliższe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie https://sedziowierp.pl. W załączeniu przesyłamy również wzór deklaracji członkowskiej (osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie deklaracji członkowskich na adres: ZrzeszenieSedziowieRP@proton.me)

                                                                   Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia „Sędziowie RP”