Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP” w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości

Nr 5/2023r. z dnia 27 października 2023 r.

W związku z licznymi medialnymi wystąpieniami części radykalnych przedstawicieli skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich, prokuratorskich oraz niektórych polityków, wzywamy do zaprzestania zastraszania sędziów i kwestionowania konstytucyjnych prerogatyw Prezydenta RP.

Kampania nienawiści i wzbudzania strachu, przejawiająca się w tych wypowiedziach nosi wyraźne znamiona mobbingu. Jak inaczej bowiem można nazwać przypadki wzywania do usunięcia z zawodu, zapowiedzi postępowań dyscyplinarnych, weryfikacji i kwestionowania powołań, zarzucania stronniczości w orzekaniu – wobec tysięcy sędziów i asesorów powołanych do pełnienia urzędu na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, których rzekomy brak konstytucyjności wynika tylko z poglądu prawnego ludzi go kwestionujących.

Konstytucja RP jest najwyższym źródłem prawa i żaden z europejskich trybunałów nie jest uprawniony do kwestionowania wyłącznej i konstytucyjnej prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów, którzy są nieusuwalni.

W naszej ocenie wzywanie do powstrzymywania się od orzekania jest wprost nawoływaniem do popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i stanowi delikt dyscyplinarny. Żadna z ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości nie przewiduje takiej instytucji. Osoby wzywające do takich zachowań nie zdają sobie sprawy jakie skutki miałoby dla wymiaru sprawiedliwości powstrzymanie się od orzekania przez tysiące sędziów i asesorów, co wiązałoby się z koniecznością odwołania dziesiątek tysięcy spraw dziennie.

Celowe wywoływanie chaosu prawnego rodzi przede wszystkim negatywne skutki wobec obywateli, którzy domagają się rozstrzygnięcia ich spraw w sądach, a rozstrzygnięć tych  nie będą mogli uzyskać. Jest to naszym zdaniem celowe i zaplanowane działanie. Oczywistym jest, że taka postawa doprowadzi do podważenia wszystkich procesów nominacyjnych, począwszy od tych, które swoją genezę wywodzą od Rady Państwa PRL i kwestionowania ich nie tylko przez samych sędziów, ale i obywateli, którym będzie zależało na przedłużaniu i wznawianiu  procesów.Sędziowie, którzy dziś podważają powołania innych sędziów, sami narażają się na weryfikację z uwagi na bezpodstawne i niczym nieuzasadnione kwestionowanie wprowadzonych reform wymiaru sprawiedliwości.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”  w Krakowie