Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości

Nr 4/2023r. z dnia 23 października 2023r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”  wskazuje  na dalsze potrzeby reform wymiaru sprawiedliwości, które nie mogą polegać na niweczeniu dotychczasowych osiągnięć.

W ostatnich latach przeprowadzono reformę Krajowej Rady Sądownictwa i mimo szeregu   uwag i uprzedzeń, sposób jej ukształtowania okazał się sukcesem. 

Po ponad 25 latach w końcu i ten organ konstytucyjny uzyskał demokratyczną legitymację. Przyczyniło się to wzmocnienia niezawisłości sędziów, a przebieg konkursów stał się transparentny i bardziej merytoryczny.

Również System Losowego Przydziału Spraw okazał się trafionym pomysłem-  z jednej strony brak jest możliwości manipulowania w doborze składów orzekających a z drugiej  przyczynił się do sprawiedliwego podziału pracy pomiędzy sędziami.

Nie oznacza to jednak, że reformę wymiaru sprawiedliwości należy uznać za zakończoną, bowiem wciąż  istnieje szereg problemów do rozwiązania.

Obecnie największym wyzwaniem jest przeciwstawienie się próbom anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, polegającym  na kwestionowaniu statusu tysięcy sędziów  powołanych przez prezydenta RP wybranego w powszechnych demokratycznych wyborach.

Kolejnym etapem reformy wymiaru  sprawiedliwości  powinno być  rozpoczęcie prac nad jednolitym statusem wszystkich sędziów  i wprowadzeniem rozwiązań gwarantujących przyśpieszenie rozpoznawania spraw.

Ogólnopolskie Zrzeszanie Sędziów „ Sędziowie RP”  wyraża  gotowość wszelkiego merytorycznego wsparcia w procesie dalszych reform.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”  w Krakowie