Stanowisko Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP” „w sprawie wynagrodzeń sędziów na rok 2024”

uchwała nr 3/2023r. z dnia 18 września 2023r.

W związku z planowanym brakiem waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich na 2024r. na poziomie wynikającym z art. 91 § 1c ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” wyraża zdecydowany sprzeciw. Podkreślamy, że jest to już kolejny rok w którym waloryzacja nie była dokonana we właściwy sposób. Wskazujemy, że o ile w okresie pandemii można było znaleźć usprawiedliwienie dla takich działań, o tyle począwszy od 2023r. nie ma do tego już żadnych podstaw. Problem wynagrodzeń sędziów za 2023r. obecnie jest przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. akt K 4/23) i niezależnie od tego wszczynane są indywidualne sprawy w sądach powszechnych o zapłatę wynagrodzenia na podstawie USP z pominięciem  ustawy okołobudżetowej. Należy się spodziewać, że wskutek kolejnej niewłaściwej waloryzacji liczba takich spraw ulegnie zwiększeniu.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie